back to homepage

Tag "аутсорсинг"

Для діяльності аутсорсингу в Україні необхідно отримати спеціальний дозвіл

Кабінетом Міністрів України затверджено «Порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця» (далі – «Порядок»). Згідно Порядку за отриманням дозволу повинні звертатись

Read More