back to homepage

Tag "гендерна нерівність"

Жінки отримують меншу зарплатню, — статистика

В економіці області у 2011 році було зайнято 115,1 тис. жінок, або 54,5% загальної кількості працюючих (тут і надалі дані наведено з підприємств з кіль-кістю працюючих 10 і більше осіб).

Read More