До уваги суб’єктів господарювання

Март 14 16:57 2012

19 грудня 2011 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за їх рішенням» від 19 травня 2011 року N 3384-VI, яким внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – ­Закон), Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до ст. 47 Закону для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності така фізична особа – підприємець або уповноважена нею особа має подати державному реєстраторові (наді­слати рекомендованим листом з описом вкладення) заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем із зазначенням відомостей про порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Також доповнено Цивільний кодекс України ст. 501, згідно з якою:

1. Фізична особа – підприємець письмово повідомляє кредиторів про прийняте рішення щодо припинення її підприємницької діяльності, порядок і строки заявлення кредиторами своїх вимог, що не можуть становити менше ніж два і більше ніж три місяці з дня опублікування повідомлення про прийняття фізичною особою-підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності.

2. Кожна вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається фізичною особою – підприємцем і приймається рішення щодо кожної вимоги кредитора, яке надсилається кредитору не пізніше п’ятнадцяти днів з дня отримання фізичною особою – підприємцем відповідної вимоги кредитора.

3. Вимоги кредиторів, не визнані фізичною особою – підприємцем, діяльність якої припиняється, якщо кредитор у місячний строк із дня отримання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, та вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

4. Підприємницька діяль­ність фізичної особи – підприємця є припиненою з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення такої діяльності.

Відповідно до ст. 36 Закону для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

Викладено в новій редакції ст. 105 Цивільного кодексу України, згідно з якою:

1. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

2. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) та її голову або ліквідатора та встановлюють порядок і строки заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

3. До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

4. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше ніж два та більше ніж шість місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

5. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообо­в’язкове державне соціальне страхування, страхових кош­тів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше ніж через тридцять днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

Окрім того, відповідно до змін, затверджених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за їх рішенням» від 19 травня 2011 року № 3384-VI, не береться плата за публікацію повідомлення про прийняття фізичною особою-підприємцем, юридичною особою рішення щодо припинення діяльності.

Відповідно до ст. 1666 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання в установлений законом строк, подання за невстановленою формою державному реєстраторові рішень, повідомлень, інших документів, обов’язкове подання яких встановлено законом для проведення припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, чи надання недостовірних відомостей у таких документах —передбачається адміністративна відповідальність.

Згідно зі ст. 6 Закону державний реєстратор повідомляє правоохоронні органи про порушення визначеного законом строку для подання відповідними посадовими особами юридичної особи та фізичною особою – підприємцем державному реєстраторові рі­шень щодо припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Відповідно до пункту 1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 №457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» з 1 січня 2012 року набрав чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі – КВЕД-2010).

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2012 року державну реєстрацію новостворених юридичних осіб та фізичних осіб-під­приємців необхідно проводити з видами діяльності виключно за КВЕД-2010, незважаючи на те, що чинність КВЕД-2005 припиняється 31.12.2012.

Для приведення кодів видів діяльності відповідно до КВЕД-2010 фізичним особам-підприємцям та представникам юридичних осіб, незалежно від організаційно-правової форми, необхідно звертатися до державних реєстраторів упродовж 2012 року.

Також повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання» від 01.07.2010 № 2390 процес включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, що мають свідоцтво «старого» зразка формату А5, проводиться до 3 березня 2012 року.

За додатковою інформацією звертатися у відділ державної реєстрації виконавчого комітету Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12-а, каб.107, або за тел.: 22-34-04, 26-75-14.

  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.