Рішення Рівненської міської ради № 1542

Декабрь 28 11:47 2011

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(12 сесія, 6 скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
27 грудня 2011 року                                                                                   № 1542

Про внесення змін та доповнень до рішення Рівненської міської ради від 17.02.2011 № 172 «Про ставки єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності»

Керуючись статтею 12, главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розширення прав підприємців Рівненська міська рада ВИРІШИЛА:

1. В преамбулі рішення Рівненської міської ради від 17.02.2011 № 172 «Про ставки єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності» вилучити слова «Указом Президента України від 3 липня 1998 року №727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” зі змінами та доповненнями».

2. Пункт 1 рішення Рівненської міської ради від 17.02.2011 № 172 «Про ставки єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності» викласти в такій редакції: «1. Установити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців залежно від виду діяльності в розмірах, вказаних в додатку до цього рішення».

3. Додаток до рішення Рівненської міської ради від 17.02.2011 № 172 «Про ставки єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності» викласти в новій редакції (додається).

4. Нарахування ставок єдиного податку в сумарному вигляді здійснюється в цілих числах (без копійок), але не більше від встановленої відсоткової ставки.

5. З метою уникнення розвитку схем мінімізації, ухилення від сплати податків платниками та значних втрат бюджету міста не встановлювати ставку єдиного податку для фізичних осіб – підприємців першої та другої групи платників на такі види діяльності:

— оптова торгівля (коди за КВЕД ДК 009:2010 – 45.31, 46, за КВЕД ДК 009:2005 – 50.10.1, 50.30.1, 50.40.1, 51);

— діяльність посередників (коди за КВЕД ДК 009:2010 – 46.11- 46.19, за КВЕД ДК 009:2005 – 50.10.3, 50.30.3, 50.40.3, 51.1);

— роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах (код за КВЕД ДК 009:2010 – 47.73, за КВЕД ДК 009:2005 – 52.31);

— роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах (код за КВЕД ДК 009:2010 – 47.74, за КВЕД ДК 009:2005 – 52.32);

— торгівля транспортними засобами (код за КВЕД ДК 009:2010 – 45.1, 45.4, за КВЕД ДК 009:2005 – 50.1, 50.4);

— діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (код за КВЕД ДК 009:2010 – 71.12, КВЕД ДК 009:2005-74.20);

— будівництво (коди за КВЕД ДК 009:2010 – 41, 42, 43.1, 43.39, 43.99, КВЕД ДК 009:2005 – 45.2, 45.11, 45.45).

6. Установити, що це рішення набуває чинності з 1 січня 2012 року та підлягає обов’язковому опублікуванню в газеті Рівненської міської ради “Сім днів”.

7. З моменту набрання чинності цим рішенням вважати таким, що втратило чинність, рішення Рівненської міської ради від 17 лютого 2011 року № 171 “Про встановлення розміру фіксованого податку для громадян, які здійснюють господарську діяльність без створення юридичної особи”.

8. Контроль за виконанням цього рішення доручити всім постійним комісіям міської ради та секретарю міської ради А. Грещуку, а організацію його виконання – начальнику Державної податкової інспекції у м. Рівному М. Калитюку.

Міський голова В. Хомко

Додаток до рішення Рівненської міської ради від 27 грудня 2011 року № 1542

Ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, залежно від видів діяльності, якими вони займаються

№ з/п Види підприємницької діяльності Код за класифікацією видів економічної діяльності

(ДК 009:2010)

Код за класифікацією видів економічної діяльності

(ДК 009:2005)

Місячна ставка єдиного податку

(у % від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року)

І група платників єдиного податку ІІ група платників єдиного податку
1 Роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках 47.8 52.62 10 15
2 Господарська діяльність з надання побутових послуг населенню:
у тому числі:
2.1 Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням 15.20 19.30.0 10 15
2.2 Послуги з ремонту взуття 95.23 52.71.1 6 6
2.3 Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням 14.12

14.13

18.22.0 10 15
2.4 Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням 14.11 18.10.0 10 20
2.5 Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням 14.20 18.30.0 10 20
2.6 Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням 14.14 18.23.0 10 15
2.7 Виготовлення текстильних виробів і текстильної галантереї за індивідуальним замовленням 13.9 18.2

17.40.0

17.54.0

10 15
2.8 Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням 14.19 18.24.0 10 15
2.9 Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням 13.30 10 15
2.10 Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів 95.29 52.74 10 15
2.11 Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням 14.3 17.7 10 15
2.12 Послуги з ремонту трикотажних виробів 95.29 52.7 10 15
2.13 Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням 13.93 17.51.0 10 20
2.14 Послуги з ремонту та реставрації килимів і килимових виробів 95.29 52.7 10 20
2.15 Виготовлення шкіряних галантерейних і дорожніх виробів за індивідуальним замовленням 15.12 19.20.0 10 20
2.16 Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів 95.23 52.71.2 10 20
2.17 Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням 31.0 36.1 10 20
2.18 Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів 95.24 36.11.0 36.14.0

52.7

10 20
2.19 Виготовлення теслярських і столярних виробів за індивідуальним замовленням 16.2 20.30.0 10 20
2.20 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням 45.20

45.40

50.20.0

50.40.4

10 20
2.21 Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури 95 52.72.1 10 20
2.22 Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів 95 52.72.2 10 20
2.23 Послуги з ремонту годинників 95.25 52.73.1 5 5
2.24 Послуги з ремонту велосипедів 95.29 52.74.9 5 7
2.25 Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів 95.29 36.30.2 5 7
2.26 Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням 25 (крім 25.3,25.4) 28 (крім 28.22,28.3) 10 20
2.27 Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів 95.29 52.7 10 20
2.28 Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням 32.12 36.22.0 10 20
2.29 Послуги з ремонту ювелірних виробів 95.25 52.73.2 10 20
2.30 Прокат речей особистого користування та побутових товарів 77.2 71.40.0 10 20
2.31 Послуги з виконання фоторобіт 74.20 74.81.0 10 20
2.32 Послуги з оброблення плівок 74.20 74.81.0 10 20
2.33 Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів 96.01 93.01.1 10 20
2.34 Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів 96.01 93.01.2 10 20
2.35 Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням 15.11 18.30.0 10 20
2.36 Послуги перукарень 96.02 93.02.0 10 20
2.37 Ритуальні послуги 96.03 93.03.0 10 20
2.38 Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством 01.1, 01.2,

01.3, 01.4, 01.5,

01.6, 02.30

01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 02.01 10 20
2.39 Послуги домашньої прислуги 97.00 95.00.0 5 10
2.40 Послуги, пов’язані з очищенням і прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням 81.2 74.70.0 10 15
3 Виробництво харчових продуктів 10 15 х 20
4 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 11.07 15.98.0 х 20
5 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини 16 20.10, 20.30 20.40, 20.50 х 20
6 Виготовлення виробів з паперу і картону 17.2 21.2 х 20
7 Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних з нею послуг 18.1 22 (крім 22.3) х 20
8 Формування й оброблення листового скла (нарізання скла) 23.12 26.12.0 х 20
9 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 23.41 26.2 х 20
10 Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 23.6 26.6 х 20
11 Різання, оброблення та оздоблення декоративного і будівельного каменю (виготовлення надмогильних пам’ятників) 23.70 26.70.0 х 20
12 Виробництво меблів 31 36.1 х 20
13 Виробництво спортивних товарів 32.30 36.40.0 х 20
14 Виробництво ігор та іграшок 32.40 36.50.0 х 20
15 Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 43.2 45 х 20
16 Штукатурні роботи 43.31 45.41 х 20
17 Установлення столярних виробів 43.32 20.30, 45.42 х 20
18 Покриття підлоги й облицювання стін 43.33 45.43 х 20
19 Малярні роботи та скління 43.34 45.44 х 20
20 Покрівельні роботи 43.91 20.30, 45.22 х 20
21 Роздрібна торгівля, крім торгівлі транспортними засобами, мотоциклами, фармацевтичними, медичними, ортопедичними, підакцизними товарами, предметами мистецтва та антикваріату 45.32, 45.4, 47

( крім 47.73, 47.74, 47.26, 47.3)

50.30.2,

52

(крім 52.25, 52.26, 52.31, 52.32)

х 20
22 Діяльність готелів (тимчасове розміщування) 55 55.1, 55.2 х 20
23 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 49.31 60.21 х 20
24 Надання послуг таксі 49.32 60.22.0 х 10
25 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей 49.4 60.24.0 х 20
26 Надання інформаційних послуг 63 72 х 20
27 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність 62.0 72 х 20
28 Надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна, крім орендованого:

— земельних ділянок, загальна площа яких не перевищує 0,2 га;

— житлових приміщень, загальна площа яких не перевищує 100 м2;

— нежитлових приміщень (споруд, будівель), загальна площа яких не перевищує 300 м2

68.20 70.20.0 х 20
29 Діяльність у сфері права, крім нотаріальної діяльності 69.10 74.11.1 х 20
30 Рекламна діяльність 73.1 74.40.0 х 20
31 Діяльність у сфері спорту 93.1 92.6 х 20
32 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 96.04 93.04.0 х 20
33 Чищення взуття за допомогою автомата 96.09 93.05.0 х 20
34 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 56.10 55.3 х 20
35 Постачання готових страв 56.2 55.52.0 х 20
36 Пакування 82.92 74.82.0 х 20
37 Надання послуг перекладу 74.30 74.85.0 х 20
38 Допоміжна діяльність у сфері освіти (діяльність репетиторів) 85.60 80.42.0 х 10
39 Медична та стоматологічна практика 86.2 85.12.0,

85.13.0

х 20
40 Ветеринарна діяльність 75.00 85.20.0 х 20
41 Діяльність туристичних агентств 79.11 63.30 х 20
42 Надання бухгалтерських послуг, крім аудиту 69.2 74.12.0 х 20
43 Прісноводне рибальство та рибництво 03.12, 03.22 05.01, 05.02 х 20
44 Організування інших видів відпочинку та розваг, крім розваг визначених статтею 267 Податкового кодексу України 93.29 92.34,

92.72

х 20
45 Постачання інших готових страв ( громадське харчування в загальноосвітніх навчальних закладах) 56.29 55.51 х 10
46 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у. (виготовлення та реалізація виробів народної творчості та штучних квітів) 32.99 36.63 х 10
47 Виробництво пластмасових виробів 22.2 25.2 х 20
48 Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування 95.11 72.50 х 20
49 Інший пасажирський наземний транспорт н.в.і.у. (міжміські перевезення) 49.39 60.21 х 20

Примітки:

1. Згідно зі статтею 291.5 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку:

? суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів у місткостях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива і столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність із надання послуг пошти та зв’язку;

9) діяльність із продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

? фізичні особи — підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

? фізичні особи — підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
? страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

? суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

? представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

? фізичні та юридичні особи — нерезиденти;

? суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2. Скорочення «н.в.і.у.» означає «не віднесено до інших угруповань».

Секретар міської ради А. Грещук

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.