Рішення Рівненської міської ради

Август 25 12:59 2011

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(8 сесія, 6 скликання)
РІШЕННЯ № 1101 від 18 серпня 2011 року

Про внесення доповнення в додаток до рішення Рівненської міської ради від 28 грудня 2010 року № 16 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Рівненської міської ради на 2011 рік»

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7 і 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Рівненська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Доповнити додаток до рішення Рівненської міської ради від 28 грудня 2010 року № 16 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Рівненської міської ради на 2011 рік» таким додатковим пунктом:

2. Опублікувати це рішення в газеті «Сім днів» протягом 10 днів.
3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній комісії з питань міського господарства та екології, постійній комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, розвитку місцевого самоврядування, а організацію його виконання – секретарю міської ради А. Грещуку.

Міський голова Володимир ХОМКО

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(8 сесія, 6 скликання)
РІШЕННЯ № 1102 від 18 серпня 2011 року

Про внесення доповнення в додаток до рішення Рівненської міської ради від 28 грудня 2010 року № 16 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Рівненської міської ради на 2011 рік»

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7 та 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» Рівненська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Доповнити додаток до рішення Рівненської міської ради від 28 грудня 2010 року № 16 «Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Рівненської міської ради на 2011 рік» таким додатковим пунктом:

2. Опублікувати це рішення в газеті «Сім днів» протягом 10 днів.
3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення, постійній комісії з питань науки, освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями та засобами масової інформації, постійній комісії з питань міського господарства та екології, постійній комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, розвитку місцевого самоврядування, постійній комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва, секретарю міської ради А. Грещуку, а організацію його виконання – начальнику управління комунальною власністю Н. Поліщук.

Міський голова Володимир ХОМКО

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(8 сесія, 6 скликання)
РІШЕННЯ № 1104 від 18 серпня 2011 року

Про внесення змін до Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у власності Рівненської міської ради, та затвердження складу контрольної комісії Рівненської міської ради з питань встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки

З метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин, запровадження прозорого підходу до встановлення диференційованих відсотків від нормативної грошової оцінки при встановленні (зміні, перегляді) розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, керуючись Законом України «Про оренду землі», Податковим кодексом України, Рівненська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Вважати такими, що втратили чинність, рішення Рівненської міської ради:
1) від 26.12.2003 № 626 «Про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки»;
2) від 25.02.2004 № 724 «Про внесення змін до рішення Рівненської міської ради від 26.12.2003 № 626 «Про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки»;
3) від 17.10.2006 № 264 «Про внесення змін до Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у власності Рівненської міської ради»;
4) від 19.07.2007 № 918 «Про внесення уточнення до Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у власності Рівненської міської ради»;
5) від 25.01.2008 № 1334 «Про внесення змін до Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у власності Рівненської міської ради».
2. Внести зміни до Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у власності Рівненської міської ради, виклавши його в новій редакції згідно з додатком 1.
3. Затвердити склад контрольної комісії Рівненської міської ради з питань встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки згідно з додатком 2.
4. Установити, що це рішення набуває чинності з дня його опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування, постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, розвитку місцевого самоврядування, постійній комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва, секретарю міської ради А. Грещуку, а організацію його виконання – начальнику Управління Держкомзему в місті Рівному Р. Греську.

Міський голова Володимир ХОМКО

Додаток 1 до рішення Рівненської міської ради № 1104
від 18 серпня 2011 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ ОРЕНДНОЇ
ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДЕРЖАВНОЇ
ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на території Рівненської міської ради (надалі – Положення) розроблене з метою запровадження узгоджених підходів до економічного регулювання орендних відносин у сфері міського землекористування, запровадження прозорого підходу до встановлення диференційованих відсотків від нормативної грошової оцінки при встановленні (зміні, перегляді) розміру орендної плати за земельні ділянки.
1.2. Положення відповідає вимогам:
– Земельного кодексу України;
– Податкового кодексу України;
– Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
– Закону України «Про оренду землі».
1.3. Положення регламентує:
– принципи встановлення розміру орендної плати за землю;
– процедуру встановлення розміру орендної плати за землю;
– порядок внесення орендної плати за землю.
2. ПРИНЦИПИ ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
2.1. Орендна плата за земельні ділянки справляється у грошовій формі. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
2.1.1. не може бути меншою:
а) для земель сільськогосподарського призначення – від розміру земельного податку;
б) для інших категорій земель – від трикратного розміру земельного податку;
2.1.2. не може перевищувати:
а) для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлених джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), – трьох відсотків від нормативної грошової оцінки;
б) для інших земельних ділянок, наданих в оренду, – дванадцяти відсотків від нормативної грошової оцінки.
2.2. Розмір орендної плати, встановлений на рівні мінімальної величини відповідно до пункту 2.1.1 розділу 2 цього Положення, збільшується:
2.2.1. на 1,2 відсотка від нормативної грошової оцінки, якщо на земельній ділянці ведеться роздрібна торгівля;
2.2.2. на 1,5 відсотка від нормативної грошової оцінки, якщо площа ділянки становить від 100 до 500 м2
2.2.3. на 2 відсотки від нормативної грошової оцінки, якщо площа ділянки не перевищує 100 м2;
2.2.4. на 2 відсотки від нормативної грошової оцінки, якщо на земельній ділянці ведеться гуртова торгівля;
2.2.5. на 2 відсотки від нормативної грошової оцінки, якщо на земельній ділянці ведеться торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
2.2.6. на 2 відсотки від нормативної грошової оцінки, якщо на земельній ділянці здійснюється ремонт автомобілів та автотехобслуговування;
2.2.7. на 3 відсотки від нормативної грошової оцінки, якщо на земельній ділянці ведеться гуртова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
2.2.8. на 3 відсотки від нормативної грошової оцінки, якщо на земельній ділянці здійснюється торгівля нафтопродуктами;
2.2.9. на 4 відсотки від нормативної грошової оцінки, якщо на земельній ділянці розміщуються банківські, фінансові та кредитні установи, а також заклади грального бізнесу;
2.2.10. на 5 відсотків від нормативної грошової оцінки, якщо земельна ділянка надана юридичній особі, дочірньому підприємству, філії підприємства, підприємцю (фізичній особі), які не мають державної реєстрації в місті Рівному.
2.3. Розмір орендної плати може перевищувати дванадцять відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в разі визначення орендаря на конкурентних засадах.
2.4. Розмір орендної плати зменшується (з обов’язковим дотриманням мінімального рівня орендної плати – трьох відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) на частку, пропорційну 10% від площі встановленого сервітуту, якщо земельна ділянка обтяжена сервітутом.
2.5. У разі здійснення орендарем кількох видів економічної діяльності величина орендної плати встановлюється з урахуванням коефіцієнтів функціонального призначення таким чином:
2.5.1. За наявності в натурі (на місцевості) розподілу площі земельної ділянки на частини, які використовуються окремо для різних видів економічної діяльності, розрахунок орендної плати проводиться для кожної з цих частин окремо з урахуванням коефіцієнтів їх функціонального призначення та площі, після чого отримані результати додаються.
2.5.2. За неможливості розподілу земельної ділянки на частини для встановлення розміру орендної плати застосовується найбільше значення розрахункового коефіцієнта функціонального призначення земельної ділянки.
2.6. Плата за земельні ділянки, надані в оренду громадянам для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, встановлюється на рівні трикратного розміру земельного податку.
3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПОГОДЖЕННЯ РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
3.1. Встановлення розміру орендної плати проводиться в такому порядку:
3.1.1. Управління Держкомзему в місті Рівному готує витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що надається в оренду, та пропозиції щодо величини річної орендної плати (у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки), що формуються відповідно до розділу 2 цього Положення.
3.1.2. Пропозиції щодо можливого розміру орендної плати, підготовлені Управлінням Держкомзему в місті Рівному, підлягають обов’язковому затвердженню контрольною комісією Рівненської міської ради з питань встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, склад якої затверджується рішенням Рівненської міської ради.
3.1.3. За рішенням контрольної комісії Рівненської міської ради з питань встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки для суб’єктів господарювання, що здійснюють стратегічно важливу для інтересів міста діяльність, розмір орендної плати може бути зменшений з урахуванням пункту 2.1.1 цього Положення.
3.1.4. Рішення контрольної комісії про встановлення розміру орендної плати, ухвалені згідно з пунктами 3.1.2 та 3.1.3 цього Положення, оформляються протоколом, який підписують присутні на засіданні члени комісії.
3.1.5. Розмір орендної плати (відсоток від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) вказується в договорі оренди земельної ділянки, що укладається між орендарем та орендодавцем – Рівненською міською радою.
3.2. Контрольна комісія Рівненської міської ради з питань встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки проводить засідання в міру необхідності, але з урахуванням 10-денного терміну розгляду заяв, що надходять на розгляд.
3.3. Величина орендної плати змінюється в разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки, в тому числі в разі запровадження нового коефіцієнта індексації, та в разі встановлення Верховною Радою України нових ставок земельного податку.
3.4. За погодженням сторін розмір орендної плати може бути зменшений на величину вартості робіт, які має виконати орендар відповідно до встановлених технічних умов (вимог) щодо освоєння та використання земельної ділянки на замовлення Рівненської міської ради.
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ
4.1. Орендна плата вноситься орендарем у строк, визначений договором оренди, відповідно до вимог чинного законодавства.

Секретар міської ради Андрій ГРЕЩУК

Додаток 2 до рішення Рівненської міської ради № 1104
від 18 серпня 2011 року

СКЛАД
контрольної комісії Рівненської міської ради з питань
встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки

Голова комісії: Васильчук Сергій Миколайович – заступник міського голови.
Заступник голови комісії: Гресько Роман Яремович – начальник управління Держкомзему в місті Рівному.
Члени комісії:
1) Джум Людмила Віталіївна – заступник начальника, начальник відділу державного земельного кадастру управління Держкомзему в місті Рівному;
2) Мельничук Петро Васильович – заступник начальника управ¬ління земельних відносин;
3) Остапенко Ігор Миколайович – начальник управління торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення.
4) Кирея Микола Іванович – начальник управління економіки міста.

Секретар міської ради Андрій ГРЕЩУК

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.