Соціально-економічне становище міста Рівне за січень-червень 2011 року

Август 12 15:56 2011

Промисловість
За січень-червень 2011 р. промислові підприємства міста виробили більше, ніж за відповідний період попереднього року, хлібобулочних виробів на 5,9%, збірних елементів конструкцій для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю – на 10,4%, меблів конторських (офісних) та для підприємств торгівлі – у 2 рази, меблів для сидіння – у 2,1 разу. Водночас на 10,6% зменшилось виробництво здобних виробів, на 23,3% – пряників і виробів аналогічних, печива солодкого, вафель, на 50,6% – оселедців солоних, на 40% – чоловічих і хлопчачих робочих комплектів та костюмів.
За січень-травень 2011р. промислові підприємства міста реалізували продукції власного виробництва (товарів, послуг) на 2202,8 млн грн. У структурі обсягу реалізації 50% припадає на хімічну та нафтохімічну промисловість, 10,5% – на машинобудування, 4,7% – на виробництво харчових продуктів, напоїв. В обсязі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості 90,5% становить сировинна продукція, 3,4% – інвестиційна, відповідно 5,7% і 0,4% – товари широкого і тривалого використання. У розрахунку на одного жителя міста протягом січня-травня 2011 р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 8,8 тис.грн.

Капітальні інвестиції
За січень-березень 2011р. суб’єкти господарювання міста за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 152,5 млн грн капітальних інвестицій. У структурі освоєних обсягів переважали інвестиції в основний капітал, тобто у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання (74,6%).
За січень-березень 2011 р. обсяги інвестицій в основний капітал становили 113,7 млн грн, що в 1,8 разу більше, ніж за відповідний період 2010 р. За джерелами фінансування найвагомішу частку (78,1%) капітальних вкладень освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій; 8,2% становили кошти населення на індивідуальне житлове будівництво; 9,6% – кредити банків та інші позики; 1,9% – кошти державного та місцевих бюджетів.
Капітальні вкладення в житлове будівництво становили 16,8 млн грн, що в 1,9 разу більше, ніж за аналогічний період 2010 р.

Будівельна діяльність
За січень-червень 2011 р. будівельні підприємства м. Рівне виконали робіт у фактичних цінах на суму 244,2 млн грн, що становить 69,6% загального обсягу виконаних будівельних робіт по області. Порівняно з відповідним торішнім періодом обсяг виконаних будівельних робіт зріс у 1,9 разу.
Протягом січня-червня 2011 р. працювало 86% загальної кількості підприємств міста.

Транспорт і послуги
За січень-червень 2011 р. автомобільним транспортом доставлено замовникам 327,9 тис. т вантажів, що на 35,7% більше, ніж за січень-червень 2010 р. Вантажооборот зріс на 6,2% і становив 247,2 млн ткм.
Із початку року послугами пасажирського транспорту обласного центру скористався 41 млн пасажирів, що на 3,1% менше, ніж за відповідний період торік. Пасажирооборот зменшився на 2,4% і становив 252,5 млн пас.км.
Автомобільним транспортом, з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями, перевезено 27,7 млн пасажирів і виконано пасажирську роботу в обсязі 198 млн пас.км, що відповідно на 3,2% і 1,3% більше, ніж за січень-червень 2010 р.
Послугами електротранспорту скористалось 13,3 млн пасажирів, що на 14% менше від рівня минулого року.
За січень-травень 2011 р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 789,5 млн грн, що у порівнянних цінах на 16,2% вище від рівня відповідного торішнього періоду. Із загального обсягу для населення реалізовано послуг на 190,2 млн грн (24,1%), що на 3,6% вище (у порівнянних цінах) від рівня відповідного торішнього періоду.
За основним видом діяльності виконано 17,3 млн замовлень на різні види по-слуг. Середня вартість одного замовлення становила 44,3 грн. Загальний обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу в місті становив 3,2 тис. грн.

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-березень 2011 р. становив 674,9 млн грн і у порівнянних цінах склав 115,5% обсягу січня-березня 2010 р.
Товарооборот ресторанного господарства у січні-березні 2011 р. становив 7,4 млн грн і проти січня-березня 2010 р. склав 101,7%.
У розрахунку на одну особу в середньому за місяць реалізовано товарів на 901 грн.

Доходи населення
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати з початку року зменшилась у 5,2 разу, або на 4,4 млн грн, і на 1 червня 2011 р. становила 1 млн грн (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців). Основна частка загального обсягу боргу (67%, або 0,7 млн грн) зафіксована на економічно активних підприємствах.

Оплата житлово-комунальних послуг
У січні-травні 2011 р. населення міста сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 129,3 млн грн, що становило 99,8% нарахованих за цей період сум.
Із початку року заборгованість населення перед підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг зменшилася майже на 2% і на початок червня становила 88,8 млн грн.
У січні-травні 2011 р. субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг призначено 2059 сім’ям (96,9% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями).
Загальна сума призначених субсидій у січні-травні 2011 р. становила 309,7 тис. грн, а середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в травні 2011 р. – 84 грн.
Крім того, 2 сім’ям було призначено субсидію готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 0,3 тис. грн.

Ринок праці
Зареєстрований ринок праці міста на 1 липня 2011 р. налічував 3614 незайнятих трудовою діяльністю громадян, серед яких 98,4% мали офіційний статус безробітних. Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з 1 лип-ня 2010 р. збільшилася на 29,1% і на 1 липня 2011 р. становила 3557 осіб.
У загальній кількості безробітних 58,1% – жінки, 51,7% – молодь у віці до 35 років.
Рівень зареєстрованого безробіття за червень 2011 р. зріс на 0,1 в.п. і на 1 липня 2011 р. становив 2,2% середньорічної кількості населення працездатного віку.
Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець червня 2011 р. становила 531.
Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 липня 2011 р. становило 7 осіб на одне вільне робоче місце.
За сприяння державної служби зайнятості в червні 2011 р. було працевлаштова-но 527 осіб. Рівень працевлаштування за вказаний період становив 11,8%.
Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в червні 2011 р. становив 827 грн, що на 13,9% менше від законодавчо встановленого в цьому місяці розміру мінімальної заробітної плати (960 грн).

Демографічна ситуація
Чисельність населення у м.Рівне на 1 червня 2011 р., за оцінкою, становила 249,4 тис. осіб. Із початку року вона зменшилася на 402 особи. Населення зменшилося за рахунок міграційного скорочення (770 осіб), яке перекриває природний приріст (368 осіб). Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг природного приросту зріс з 2,1 до 3,5 особи у розрахунку на 1000 населення.
Збільшилася кількість народжених (на 32 особи) і зменшилася кількість померлих (на 116 осіб) порівняно з відповідним торішнім періодом. Інтенсивність народжуваності зросла в цілому з 11,3 до 11,6 немовляти на 1000 населення, а рівень смертності зменшився з 9,2 до 8,1 особи.
Інтенсивність укладання шлюбів у січні-травні 2011 р. порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилась з 5,5 до 5,1 проміле.
Міграційне скорочення населення у січні-травні 2011 р. порівняно з відповідним торішнім періодом зменшилось із 778 до 770 осіб.

Криміногенна ситуація
За повідомленням органів внутрішніх справ за січень-червень 2011 р. у м.Рівне зареєстровано 1153 злочини, що на 12,3% менше, ніж за відповідний період 2010 р. Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 29,4%, або 339 злочинів, становлять тяжкі та особливо тяжкі, їхня кількість зменшилася на 13,1%.
Головне управління статистики у Рівненській області

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.