Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради

Август 11 10:40 2011

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради

«Про внесення змін у додаток 1 до рішення виконкому від 13.10.2009 № 163»

Розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 р. №1160-IV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 № 308.

Назва регуляторного акта: «Про внесення змін у додаток 1 до рішення виконкому від 13.10.2009 №163».

Регуляторний орган: Виконавчий комітет міської ради.

Розробник документа: Управління транспорту і зв’язку виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Відповідальна особа: Мисюра Федір Миколайович.

Контактний телефон: 22-41-91.

1. Визначення проблеми

Послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах надаються суб’єктами підприємницької діяльності як юридичними, так і фізичними особами на автобусних маршрутах загального користування у м. Рівне.

Якість надання послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах є на недостатньому рівні, та викликає багато нарікань зі сторони мешканців міста на технічний стан транспортних засобів, недотримання перевізниками графіків руху, на малу місткість та некомфортабельність транспортних засобів, неоголошення водіями автобусів назв зупинок громадського транспорту. У зв’язку з відсутністю відповідальності перевізниками та водіями транспортних засобів нехтуються вимоги з безпеки руху, що призводить до аварійних ситуацій та дорожньо-транспортних пригод.

Найбільш гострими проблемними питаннями є:

— порушення правил технічної експлуатації транспортних засобів: в години «пік» перевищуються допустимі норми завантаженості транспортних засобів пасажирами;

— низький рівень культури обслуговування пасажирів, про що свідчать письмові та усні скарги мешканців міста;

— проблема перевезень пільгових категорій пасажирів в зв’язку з відсутністю механізму відшкодування втрат на їх перевезення та, як наслідок, виникнення конфліктних ситуацій, відмови перевізників від надання пільгового проїзду громадян, які згідно з чинним законодавством мають право на пільги;

— певна кількість перевізників допускає низький рівень трудової дисципліни водіїв (невиконання графіків та схем руху, неоголошення назв автобусних зупинок), що дезорганізує роботу транспорту;

— об’єднання збиткових і рентабельних маршрутів в один об’єкт конкурсу.

У цілому ситуація не може бути врегульована ринковими механізмами. Громадяни та перевізники мають протилежні цілі: пасажири бажають пересуватись по місту комфортно і безпечно, а перевізники мають мету в отриманні якомога більшого прибутку. Таким чином, створюються передумови для нехтування безпекою пасажирів. Загальний аналіз ситуації дає змогу стверджувати, що ми маємо справу із так званою неспроможністю ринку. Це означає, що існує потреба в державному регулюванні та прийнятті відповідного регуляторного акта на місцевому рівні.

Також виникла проблема забезпечення об’єктивності проведення конкурсів, вирішення якої дозволило б визначити найкращих з претендентів і підвищити якість та безпеку транспортного обслуговування. Об’єктивне визначення переможця конкурсу означає, що ключові показники оцінки потенціалу перевізника-претендента доцільно оцінювати за методикою, основою якої є бальна система оцінки переваг.

Запропоновані зміни до умов проведення конкурсу передбачають залучення до перевезення пасажирів на найбільш завантажених маршрутах транспортних засобів середньої пасажиромісткості та здійснення диспетчерського контролю за дотриманням водіями схем і графіків руху та автоматичного оголошення назв зупинок громадського транспорту.

2. Цілі регулювання

Метою прийняття даного регуляторного акта є створення конкурентного середовища у сфері перевезення пасажирів автотранспортом, забезпечення прозорості та створення умов підвищення ефективності проведення конкурсів і прискорення розвитку галузі автомобільного транспорту, задоволення зростаючих потреб населення в перевезеннях, підвищення якості транспортних послуг.

Основним завданням регуляторного акта є вдосконалення системи регулювання процедури та підготовки проведення конкурсу, залучення до перевезення пасажирів автобусів середньої пасажиромісткості, вдосконалення автоматизованого диспетчерського контролю за роботою міського пасажирського автотранспорту.

3. Альтернативні способи

Серед альтернативних способів досягнення цілей згаданого регуляторного акта є:

1) Збереження існуючого стану, тобто залишення без змін чинних Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, затверджених рішенням виконавчого комітету від 13.10.2009 № 163.

Існуючі недоліки постійно призводять до виникнення непорозумінь, конфліктних ситуацій та спорів між автоперевізниками та органами влади.

Тому цей спосіб вважаємо неефективним.

2) Внесення часткових змін до існуючих Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, затверджених рішенням виконавчого комітету від 13.10.2009 № 163, однак без внесення принципових відмінностей.

Згаданий спосіб дозволить належним чином врегулювати правові відносини, що виникають між замовником та суб’єктами господарювання під час підготовки і проведення конкурсу, гарантує забезпечення прозорості його проведення та створення конкурентного середовища на ринку надання послуг пасажирських перевезень, а також дозволить усунути прогалини в законодавстві щодо процедури підготовки та проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, залучення транспорту середньої пасажиромісткості, покращення системи диспетчерського контролю тощо.

4. Механізм розв’язання проблеми

Механізм цього регуляторного акта полягає в забезпеченні збалансованості інтересів споживачів послуг, надавача послуг та їх замовника.

Умови проведення конкурсу на пасажирські перевезення у м. Рівному визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування і є обов’язковими для виконання органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації і забезпечення проведення конкурсів, та автомобільними перевізниками.

З метою підвищення ефективності процедури конкурсного відбору перевізників і, зокрема, дієвого впливу на рівень безпеки перевезень і обслуговування пасажирів транспортом середньої пасажиромісткості та проведення диспетчерського контролю, проектом акта визначено низку параметрів, за якими відбувається визначення вимог до переможця конкурсу і які, у свою чергу дають змогу більш ефективно втілювати загальнодержавну політику на транспорті відповідним організатором перевезень.

Крім того, чітке декларування критеріїв конкурсного відбору дає змогу перевізникам більш ретельно готуватись до участі в конкурсі та поліпшувати якісні показники своєї діяльності до рівня вимог конкурсу заздалегідь.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта з’явиться можливість досягнення найоптимальнішого вирішення проблеми стосовно пасажирських перевезень на міських маршрутах.

Згаданий акт мотивує суб’єктів підприємницької діяльності виконувати встановлені вимоги щодо надання послуг з перевезення пасажирів. Без виконання вказаних в регуляторному акті вимог суб’єкт господарювання не може надавати якісні послуги на території м. Рівне. Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів підприємницької діяльності, громадян та органів місцевого самоврядування. Проведення конкурсу на кожний об’єкт окремо дозволяє органам місцевої влади встановлювати перед перевізниками вимоги, а саме обґрунтовану структуру парку автобусів, що працюватимуть в межах визначеного об’єкта конкурсу, пасажиромісткість, клас, технічні та екологічні показники і державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування пасажирів, проведення автоматизованого диспетчерського контролю тощо.

Досягнення суб’єктами господарювання встановлених цілей шляхом виконання регуляторного акта приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати. Так, суб’єкти господарювання отримають право здійснення пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах на рівних умовах.

Завдяки цьому регуляторному актові підвищується інформованість суб’єктів підприємницької діяльності, встановлюються чіткі умови. Споживачі послуг з пасажирських перевезень зможуть отримувати більш якісні, комфортні, безпечні послуги.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття

Запропонований акт стосується інтересів місцевої влади, суб’єктів господарювання, територіальної громади міста.

Очікувані результати впровадження регуляторного акта полягатимуть у наступному:

— місцева влада – підвищення ефективності системи регулювання, обмеження монополізму на ринку пасажирських перевезень, об’єднання збиткових і рентабельних маршрутів забезпечить обслуговування всієї наявної мережі автобусних маршрутів. Прискорення розвитку автомобільної галузі з надання транспортних послуг, раціональний розподіл маршрутів між перевізниками, забезпечення виконання соціально значимих перевезень, зростання авторитету місцевої влади, посилення диспетчерського контролю за дотриманням водіями схем і графіків руху та здійснення автоматичного оголошення назв зупинок громадського транспорту;

— суб’єкти господарювання – розширення можливостей підприємницької діяльності за рахунок розвитку ринкового середовища на автомобільному транспорті, суттєве підвищення якості транспортних послуг, створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання, які є претендентами для роботи на автобусних маршрутах загального користування;

— територіальна громада міста – підвищення якості обслуговування, можливість вибору якісних послуг автомобільного транспорту, підвищення якості праці автомобілістів.

7. Аналіз вигод і витрат

Сфера регулювання Вигоди Витрати
Місцева влада — Підвищення ефективності системи державного регулювання;

— прискорення розвитку автомобільної галузі і надання транспортних послуг;

— раціональний розподіл маршрутів між перевізниками;

— забезпечення виконання соціально значимих перевезень;

— зростання авторитету місцевої влади;

— посилення диспетчерського контролю за дотриманням водіями схем і графіків руху та здійснення автоматичного оголошення назв зупинок громадського транспорту; об’єднання збиткових і рентабельних маршрутів забезпечить обслуговування всієї наявної мережі автобусних маршрутів.

Відсутні.
Суб’єкти господарювання — Розширення можливостей підприємниць-кої діяльності за рахунок розвитку ринкового середовища на автомобільному транспорті;

— суттєве підвищення якості транспортних послуг.

Передбачаються додаткові витрати коштів на придбання конкурентоспро-можних транспортних засобів та приладів GPS-навігації
Територіальна громада міста — Підвищення якості обслуговування населення;

— можливість вибору якісних послуг автомобільного транспорту;

— підвищення якості праці автомобілістів.

Відсутні.

8. Термін дії запропонованого регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта – постійний, з можливістю внесення до нього змін.

9. Показники результативності регуляторного акта

Розмір надходжень до місцевого бюджету і державних цільових фондів не пов’язаний з дією цього регуляторного акта, оскільки він не регулює господарські відносини з метою досягнення прибутку від перевезень пасажирів за рахунок громадян, держави або підприємців і не може бути показником результативності регуляторного акта.

Показники результативності:

1. Кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

2. Розвиток мережі міських автобусних маршрутів загального користування.

3. Кількість автобусів середньої та великої пасажиромісткості, залучених до перевезення пасажирів на міських маршрутах.

4. Зменшення скарг, збільшення пропозицій щодо поліпшення якості послуг.

5. Ефективність оновлення транспортних засобів.

6. Підвищення рівня безпеки, дотримання правил безпеки руху.

7. Проведення диспетчерського контролю за роботою міського пасажирського транспорту.

10. Заходи з відстеження результативності акта

Для відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься базове та повторне відстеження.

Базове відстеження здійснюватиметься через 6 місяців, після набрання чинності цього регуляторного акта. Враховуючи те, що для визначення показників результативності регуляторного акта використовуються статистичні дані, повторне відстеження здійснюватиметься через 18 місяців.

Начальник управління В. Миронюк

  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.