Репецький Станіслав Петрович

Август 08 16:45 2011

Репецький Станіслав Петрович – професор кафедри фізики функціональних матеріалів, доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Народився 10 травня 1943 року в с. Морочно Зарічненського району Рівненської області в сім’ї селянина. У 1965 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «фізика» (спеціалізація – теоретична фізика).

З 1965 р. по 1968 р. працював на посаді інженера в Київському інституті мікроприладів. З 1968 р. по 1971 р. навчався в аспірантурі при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка. З 1971 по 1975 рік працював у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка на посаді асистента кафедри загальної фізики, з 1975 року по 1978 рік – на посаді старшого викладача, з 1978 р. по 1994  р. – на посаді доцента. З 1994 року по 2002 рік Репецький С.П. працював на посаді професора кафедри радіаційної фізики, з 2002 року дотепер – на посаді професора кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

У 1972 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «фізика твердого тіла» на тему «Теорія дифузійного розширення мессбауерівської лінії в неідеальних кристалах». У 1980 році С. Репецькому присвоєно вчене звання доцента. У 1993 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю «теоретична фізика» на тему «Теорія електронної структури та електропровідності сплавів, що упорядковуються». У 1996 р. йому присвоєно вчене звання професора.

Наукова діяльність професора Репецького С.П. стосується теорії невпорядкованих середовищ (сплавів, невпорядкованих напівпровідників, магнітних матеріалів, як три-, так і низьковимірних, зокрема вуглецевих нанотрубок і графену). Його основні наукові досягнення полягають у розвитку методів розрахунку спектрів елементарних збуджень, рівноважних і кінетичних властивостей невпорядкованих систем та їх застосуванні для пояснення зміни властивостей сплавів, невпорядкованих напівпровідників, магнітних матеріалів при структурно-фазових перетвореннях. Результати цих наукових розробок широко відомі як серед українських, так і закордонних вчених.

Репецький С.П. є автором більше 150 наукових статей, монографії: Лось В.Ф., Репецкий С.П. Методы теории неупорядоченных систем. – Киев: Наукова думка, 1995; навчального посібника «Теорія твердого тіла» (2008) та інших навчально-методичних робіт. Підготував 10 кандидатів наук за спеціальностями «теоретична фізика» та «фізика твердого тіла». Нагороджений грантами CRDF (UP1-328) та МОН України. Соросівський професор (грант QSU 082 162).

Професор Репецький С.П. створив при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка наукову школу з теорії невпорядкованих середовищ, яка плідно співпрацює з провідними науковцями Інституту металофізики НАН України, Інституту магнетизму НАН України та інших наукових закладів України. Робота Репецького С.П. сприяє створенню наукових зв’язків між ученими Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Національної академії наук України та Ок-Ріджської національної лабораторії США. Він є членом бюро Міжвідомчої наукової ради при Президії НАН України з проблеми «Фізика твердого тіла» та членом двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка й Інституті металофізики НАН України. Професор Репецький С.П. є не тільки відомим науковцем, а й талановитим педагогом. С. Репецький є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки 2002 року.

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.