РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Август 05 11:11 2011

ПРОЕКТ

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

_________________________  № _________

Про встановлення тарифу на проїзд міським електротранспортом

Керуючись п. 2 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 8 і 14 Закону України «Про міський електричний транспорт», враховуючи моніторинг фінансового стану КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради та погодження Міністерства економіки України (лист від 31.03.2010 № 380125/67), Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (лист від 24.03.2010 № 11/19-2633), Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (лист від 30.03.2010 № 01/8-678-03), розглянувши звернення підприємства, виконавчий комітет Рівненської міської ради ВИРІШИВ:

1. Встановити граничний рівень рентабельності на послуги, що надаються КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради в розмірі 10%.

2. Враховуючи вказаний рівень рентабельності, встановити з 01.10.2011 року:

2.1 вартість проїзду пасажира – 1,25 грн за одну поїздку;

2.2 вартість провозу багажу – 1,25 грн за одне місце;

2.3 вартість місячних проїзних квитків для проїзду в тролейбусі:

— для підприємств, установ, організацій – 150 грн;

— громадський для населення – 80 грн.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 20.04.2011 № 75 «Про встановлення тарифу на проїзд міським електротранспортом».

4. Рішення підлягає опублікуванню в тижневику «Сім днів».

5. Організацію виконання рішення доручити начальнику управління транспорту і зв’язку В.Миронюку та директору КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради С.Загинею, а контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови О.Хмилецькому.

Міський голова Володимир ХОМКО

Керуючий справами виконкому Святослав ВЛАСЮК

Повідомлення про оприлюднення

Управління транспорту і зв’язку підготувало звіт про результати повторного відстеження регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 20.04.2010 № 75 «Про встановлення тарифу на проїзд міським електро­транспортом», та розробило проект рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифу на проїзд міським електротранспортом».

Проект цього регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу до нього розміщені в газеті «Сім днів» і на сайті виконавчого комітету Рівненської міської ради (www.city-adm.rv.ua).

Зауваження та пропозиції протягом місяця з дня опублікування просимо  надсилати на адресу: м. Рівне, вул. Шевченка, 45, тел. 22-41-91; 22-41-17; utz-rivne@ rambler.ru

Звіт про результати повторного відстеження регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради

«Про встановлення тарифу на проїзд

міським електротранспортом»

Назва акта – Рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 20.04.2010 № 75 «Про встановлення тарифу на проїзд міським електротранспортом» із змінами, внесеними рішеннями виконавчого комітету Рівненської міської ради від 13.07.2010 № 134 і від 12.10.2010 № 193.

Виконавець заходів з відстеження – комунальне підприємство «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради.

Цілі прийняття акта – забезпечення безперебійного та якісного надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом, забезпечення виконання ремонтів і обслуговувань рухомого складу, уникнення збитковості діяльності, економічний розвиток підприємства.

Строк виконання заходів з відстеження – з 20.04.2011 по 24.06.2011.

Тип відстеження – повторне.

Методи одержання результатів відстеження – статистична звітність, фінансова звітність, техніко-економічні показники КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність акта – статистична, фінансова звітність, дані бухгалтерського обліку.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

У І півріччі ц.р. підприємство має прямі збитки від перевезення пасажирів 1494,3 тис. грн, що становить 23,2 коп. за кожного перевезеного платного пасажира (1494,3 тис. грн / 6452,8 тис. чол.); із урахуванням рівня рентабельності 10%, не покриті витрати становлять 2656,0 тис. грн, або 41,2 коп. за кожного перевезеного платного пасажира.

Через невідповідність діючого тарифу нормативному, через неповне відшкодування із Державного бюджету компенсації за безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян у підприємства було недостатньо обігових коштів для господарської діяльності, тому було запроваджено жорсткі заходи економії, як приклад у І півріччі ц.р.

— витрати на матеріали, запчастини становили лише 13% від нормативу;

— витрати на шини для тролейбусів і технологічного транспорту становили лише 53% від нормативу;

— витрати на оплату праці з єдиним внеском становили лише 63% від нормативу;

— всі категорії працівників, крім водіїв пасажирських тролейбусів і кондукторів, переведені на 4-денний режим роботи або працюють у режимі неповного робочого часу (зміни).

Усього в І півріччі ц.р. загальна сума фактичних витрат у порівнянні з нормативними менша на 8915,3 тис. грн, або на 43% – все це наслідок недостатньої суми обігових коштів.

ЗАПРОВАДЖЕНІ заходи і жорстка економія мають також і значиму незадовільну тенденцію, позаяк безпосередньо негативно впливають на якість надання послуг з пасажирських перевезень (збільшуються простої з технічних причин, знижується регулярність руху тролейбусів), не в повному обсязі виконуються регламентні ремонти тролейбусів і контактно-кабельних мереж, викликає соціальну напругу в колективі зменшення заробітної плати через введений скорочений
4-денний режим роботи і неповний режим робочого часу (зміни), збільшується плинність кадрів.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта – рішення виконавчого
комітету Рівненської міської ради «Про встановлення тарифу на проїзд міським електротранспортом»:

Цілі, визначені регуляторним актом, досягнуті не в повному обсязі, не забезпечена беззбиткова діяльність підприємства через те, що встановлений цим рішенням тариф не відповідає його нормативним розрахункам, та через неповне відшкодування з бюджету втрат доходів підприємства від безкоштовного перевезення соціально незахищених верств населення. Комунальне підприємство не має можливості привести якість наданих послуг населенню у відповідність до правил у повному обсязі через недостатність обігових коштів і постійне зростання витрат – підвищення відповідно до законодавства заробітної плати, росту вартості запасних частин, шин, електроенергії. На підставі цього дійсний регуляторний акт має бути скасований, і є необхідність прийняття нового регуляторного акта «Про встановлення тарифу на проїзд міським електротранспортом».

Начальник управління В.Миронюк

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради

«Про встановлення тарифу
на проїзд міським електротранспортом»

Розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 р. №1160-IV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308.

Назва регуляторного акта: «Про встановлення тарифу на проїзд міським електротранспортом».

Регуляторний орган: Виконавчий комітет міської ради.

Розробник документа: Управління транспорту і зв’язку виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Відповідальна особа: Мартинюк Тетяна Миколаївна.

Контактний телефон: 22-41-17.

1. Визначення проблем

На сьогодні в комунальному підприємстві «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради склалася складна ситуація, спричинена невідповідністю чинного тарифу (1,00 грн) нормативним витратам на надання послуг із перевезення пасажирів міським електричним транспортом і зростанням операційних витрат, закладених в діючому тарифі.

Послуги КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради є найбільш прийнятними для більшості населення, оскільки в міському електричному транспорті надається право безкоштовного проїзду всім пільговим категоріям громадян.

На підприємстві експлуатується 76 пасажирських тролейбусів, з яких 73 одиниці відпрацювали амортизаційний термін.

Протягом багатьох років заміна рухомого складу проводилась на недостатньому рівні, підприємство змушене було докладати значних зусиль до поліпшення технічного стану власними силами, але відсутність обігових коштів примушує постійно скорочувати витрати на ремонт рухомого складу і матеріально-технічної бази.

Значний знос рухомого складу, який становить близько 96%, уже призвів до скорочення кількості тролейбусів на маршрутах міста.

За підсумками роботи підприємства у 2010 році витрати становили 22754,3 тис. грн (норматив 46640,3 тис. грн), при рівні доходів 18711,8 тис. грн, у тому числі: зібрано підприємством 11620,4 тис. грн, отримано субвенції за безкоштовне перевезення пасажирів 5742,4 тис. грн (потреба 11581,4 тис. грн), трансферти за пільговий проїзд учнів і студентів становили 1349 тис. грн. Збитки підприємства від перевезення пасажирів становлять 4042,5 тис. грн.

У І півріччі ц.р. на перевезення пасажирів підприємство витратило 11617,3 тис. грн (норматив 20532,6 тис. грн), отримано доходів 10123,0 тис. грн, із них зібрано підприємством 6209,7 тис. грн, субвенція за безкоштовне перевезення пасажирів становила 3910,2 тис. грн (потреба 6840,0 тис. грн), трансферти за пільговий проїзд учнів та студентів – 3,1 тис. грн. Збитки підприємства від перевезення пасажирів становлять 1494,3 тис. грн.

І в 2010 році, і в І півріччі 2011 року через невідповідність діючого тарифу нормативному і неповне відшкодування з Державного бюджету компенсації за безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян підприємство не мало достатньо обігових коштів для господарської діяльності, тому було запроваджено жорсткі заходи економії витрат, зокрема, у І півріччі ц.р. витрати на матеріали, запчастини становили лише 13% від нормативу, на шини для тролейбусів і технологічного транспорту 53% від нормативу, витрати на оплату праці з єдиним внеском склали лише 63% від нормативу. Всього у І півріччі ц.р. загальна сума фактичних витрат у порівнянні з нормативними менша на 8915,3 тис. грн, або на 43% – все це наслідок недостатньої суми обігових коштів.

Існуючий рівень тарифів, в якому закладена мінімальна заробітна плата в розмірі 888 грн, не дозволяє своєчасно підвищити заробітну плату працівникам підприємства до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (960 грн), як того вимагає Закон України «Про оплату праці», та змушує працівників підпри­ємства (крім водіїв пасажирських тролейбусів і кондукторів) працювати на
4-денному режимі роботи або в режимі неповного робочого часу (зміни). Неможливість підприємства підвищувати рівень заробітної плати призвела до кадрової проблеми. Вже на сьогодні, для забезпечення планового випуску, не вистачає 12 водіїв пасажирських тролейбусів і 13 кондукторів.

У зв’язку з неповним відшкодуванням витрат, яких зазнає підприємство від надання послуг за діючими тарифами, та з метою підвищення якості послуг, пов’язаних з перевезенням пасажирів, до Виконавчого комітету Рівненської міської ради звернулося КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради щодо повернення до розгляду питання про підвищення тарифу на послуги міського електротранспорту до економічно обгрунтованого. Згідно із Порядком формування тарифів на послуги міського електричного транспорту, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.08.2007 №906-141/73 нормативний розрахунковий тариф становить 1,57 грн за перевезення одного пасажира. Розрахунковий тариф було перевірено і погоджено Міністерством економіки України (лист №3801-25/67 від 31.03.10), Міністерством з питань ЖКГ України (лист № 11/19-2633 від 24.03.10) і Рівненським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (лист №01/8 – 678-03 від 30.03.10).

Пропонований тариф на проїзд у розмірі 1,25 грн за разовий проїзд одного пасажира (перевезення одного місця багажу) складається із суми економічно обґрунтованих планових витрат на виробництво цих послуг згідно з фінансовим планом підприємства на 2011 рік у розмірі 30381,5 тис. грн і планової рентабельності в розмірі 3038,2 тис. грн (10 відсотків) і враховує соціальну значимість згаданої послуги. При встановленні тарифу на послуги міського електричного транспорту (перевезення пасажирів тролейбусом) використані складові собівартості, які розраховані на підставі галузевих нормативів, техніко-економічних розрахунків, Галузевої тарифної угоди.

2. Цілі регулювання

Прийняття цього рішення має на меті:

— забезпечити належну якість надання послуг із перевезення пасажирів міським електричним транспортом;

— забезпечити беззбиткову діяльність КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради відповідно до вимог Господарського кодексу України та пункту 1 статті 7 Закону України «Про міський електричний транспорт» від 29 червня 2004 р. №1914-ІV.

3. Альтернативні способи

Серед альтернативних способів досягнення цілей згаданого регуляторного акта є:

1) збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів та без надання дотацій з бюджету.

Альтернатива неприйнятна, оскільки ситуація, що склалася на підприємстві, досить критична і потребує негайного вирішення.

Тяжкий фінансовий стан, наслідками якого є низький рівень заробітної плати робітників і технічного обслуговування та ремонту рухомого складу, ставить підприємство на межу існування. Це в свою чергу спричинить постійне скорочення кількості працюючого рухомого складу і як наслідок – знищення підприємства електротранспорту.

2) виділення з бюджету міста дотацій для компенсації різниці в тарифах (діючими та тими, що пропонуються).

Діюче законодавство передбачає таку можливість, проте альтернатива є неприйнятною – такі суми бюджетом не можуть бути передбачені, тому що це поставить під загрозу фінансування закладів освіти й охорони здоров’я та інших галузей.

3) прийняття запропонованого проекту рішення «Про встановлення тарифу на проїзд міським електротранспортом» забезпечить вирішення проблеми і є єдиним виходом із ситуації, що склалася.

Цей проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: до­цільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності та принципу прозорості.

4. Механізм розв’язання проблеми

Механізм цього регуляторного акта полягає в забезпеченні збалансованості інтересів споживачів послуг та підприємства:

• споживачам забезпечується стабільне і якісне надання послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом;

• виконавцю послуг забезпечується надходження додаткових коштів, що дасть можливість здійснювати необхідні експлуатаційні витрати і забезпечити надійну роботу з надання послуг із перевезення пасажирів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Це рішення передбачає збільшення тарифу на проїзд у тролейбусі до 1,25 грн за одну поїздку.

Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акта, є подальше підвищення тарифів на електроенергію, зміна рівня мінімальної заробітної плати, вартості паливно-мастильних матеріалів, матеріалів для ремонту, податків. Для запобігання наслідкам буде здійснюватися моніторинг собівартості послуг, у разі необхідності будуть вноситися зміни до регуляторного акта з метою доведення тарифу до економічно обгрунтованого.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття

Аналіз вигод і витрат

Категорія суб’єктів, на яких впливає документ
Органи влади
Вигоди Витрати
вирішення питання якісного надання послуг із перевезення пасажирів міським електричним транспортом;

зменшення скарг і звернень з боку споживачів.

Відсутні
Підприємство
Вигоди Витрати
забезпечення беззбиткової роботи підприємства;

стабілізація роботи підприємства та підтримання якості послуг з перевезення пасажирів;

підвищення регулярності руху.

Відсутні
Населення
Вигоди Витрати
підвищення рівня обслуговування пасажирів шляхом поліпшення технічного стану рухомого складу та регулярності руху; збільшення витрат на проїзд на 25%

У разі прийняття цього акта витрати на оплату однієї поїздки в міському електричному транспорті збільшаться на 25 коп., вартість місячних проїзних квитків збільшиться пропорційно росту тарифу.

7. Строк дії акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта – постійний, з можливістю внесення до нього змін.

8. Показники результативності регуляторного акта

У результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись і вивчатись такі показники:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів.

2. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

3. Рівень відшкодування тарифами витрат, пов’язаних з наданням послуг із перевезення пасажирів міським електричним транспортом.

4. Рівень прибутковості (збитковості) підприємства.

5. Своєчасність проведення розрахунків за електроенергію, розрахунків з бюджетом, з оплати праці.

6. Скорочення кількості скарг на якість надання послуг підприємства.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік у формі звіту. Періодичні відстеження результативності будуть проводитись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності. Відстеження буде проводитись на основі аналізу показників результативності, визначених у пункті вісім.

Начальник управління В.Миронюк

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.