Рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Июль 14 16:04 2011

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(7 сесія, 6 скликання)
Р I Ш Е Н Н Я
вiд 12 липня 2011 року № 1000

Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 12 і 265 Податкового кодексу України Рівненська міська рада В И Р I Ш И Л А:
1. Установити на території міста Рівного податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
2. Затвердити Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком до цього рішення.
3. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.
4. Опублікувати це рішення в газеті «Сім днів».
5. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, розвитку місцевого самоврядування, постійній комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва, постійній комісії з питань міського господарства та екології, постійній комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення, секретарю міської ради А.Грещуку, а організацію його виконання – начальнику Державної податкової інспекції в м. Рівне М.Калитюку.
Міський голова Володимир ХОМКО

Додаток до рішення міської ради
вiд 12 липня 2011 року № 1000

Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Загальні положення
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим кодексом України.
1.2. Наведені в цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
– об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:
а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу і житлові будинки квартирного типу різної поверховості;
б) житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових і допоміжних (нежитлових) приміщень;
в) прибудова до житлового будинку – частина будинку, яка розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
г) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене і придатне для постійного у ньому проживання;
ґ) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольоване помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;
е) садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який у питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
є) дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

2. Платники податку
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.
2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування
3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більш як один такий об’єкт на одного платника податку;
ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним і прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більш як один такий об’єкт на сім’ю;
д) гуртожитки.

4. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.
4.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування, на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
4.4. У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним із таких об’єктів.

5. Пільги зі сплати податку
5.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:
а) для квартири – на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів.
Таке зменшення надається раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

6. Ставка податку
6.1. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості в розмірі:
– 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, – для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, і житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
– 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, – для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, і житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

7. Податковий період
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку
8.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.
8.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою в порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власникові після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.
8.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їхнє право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку і нарахованої суми податку.
Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.
8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрало чинності це Положення, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
8.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановлено у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
8.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.
8.7. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власникові після отримання інформації про перехід права власності.

9. Строки і порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до бюджету міста Рівного згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
9.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10. Відповідальність за порушення податкового законодавства і контроль податкових органів
10.1. Платники податку та їхні посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.
10.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації платники податку та їхні посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.
10.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюють органи державної податкової служби.

Секретар ради Андрій ГРЕЩУК

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.